Kamerstuk 32123-VIII-53

Motie Pechtold/Jasper van Dijk over onbevoegde leraren werkzaam op scholen in achterstandwijken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-53.html
ID: 32123-VIII-53

25,5 %
74,5 %

CU

PvdA

SGP

GL

Verdonk

PvdD

PVV

SP

VVD

D66

CDA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 53
MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kinderen uit achterstandsgezinnen een grotere kans hebben op zwak of zeer zwak onderwijs;

overwegende, dat leraren de belangrijkste factor zijn voor de kwaliteit van onderwijs;

verzoekt de regering om inzichtelijk te maken welk deel van de onbevoegde leraren werkzaam is op scholen in achterstandswijken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Jasper van Dijk