Kamerstuk 32123-VIII-103

Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 18 december 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-103.html
ID: 32123-VIII-103

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 103
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2009

Op 12 november 2009 heb ik uw Kamer in een brief geïnformeerd over mijn aanpak van de toekomstverkenning voor de publieke omroep.1 Op 30 november is bij de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer over deze aanpak gesproken. De inbreng van uw Kamer tijdens dat debat heb ik betrokken bij het uiteindelijke consultatiedocument.2 Hierin zijn uitgangspunten, onderwerpen en vragen geformuleerd, waarop ik reacties verzamel van betrokken organisaties.

Zoals geschetst in de brief van 12 november heeft de verkenning de vorm van een open consultatie. In bijgaand document is uiteengezet wat de uitgangspunten, onderwerpen en vragen van de verkenning zijn. Betrokken organisaties en burgers zijn op 15 december uitgenodigd te reageren. De consultatie sluit op 15 maart 2010.

Voor de zomer van 2010 zal ik de reacties samenvatten en opties voor wetswijziging beschrijven in een eindrapportage voor het parlement. Keuzes zijn aan een volgend kabinet, maar mijn inzet blijft een sterke publieke omroep, een omroep die in het digitale medialandschap cruciale journalistieke en culturele functies op peil houdt en die ook de nu opgroeiende, digitale generatie zal aanspreken en bereiken.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 VIII, nr. 61.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.