Kamerstuk 32123-VI-44

Motie De Roon over misdadigers aanslaan voor de kosten van reclasseringsbegeleiding

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


20,0 %
80,0 %

PVV

SP

CU

D66

VVD

SGP

Verdonk

CDA

PvdA

PvdD

GL


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 44
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten van de reclassering jaarlijks stevig toenemen en dat reclasseringsbegeleiding in het belang is van criminelen;

verzoekt de regering om te komen met voorstellen om de misdadigers die profiteren van reclasseringsbegeleiding voor de kosten daarvan aan te slaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon