Kamerstuk 32123-VI-41

Motie De Krom over uitwerken van voorstellen van de CDA-fractie in de media

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 5 november 2009
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-41.html
ID: 32123-VI-41

48,0 %
52,0 %

Verdonk

PVV

CU

CDA

PvdD

D66

PvdA

VVD

SGP

GL

SP


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering voorstellen van de CDA-fractie die in de media worden gelanceerd tot aanscherping van het vreemdelingen- en asielbeleid, uit te werken en voorstellen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom