Kamerstuk 31700-XVIII-51

Motie Verdonk over opheffing van de ANBI-status van de As-Soennah moskee

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009


38,7 %
61,3 %

SGP

D66

PvdD

VVD

CDA

CU

PVV

GL

Verdonk

SP

PvdA


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 51
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de As-Soennah moskee de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft;

overwegende, dat minstens één van de aan die moskee verbonden imams, moslims oproept om niet te integreren in de Nederlandse samenleving;

overwegende, dat deze uitlating het algemene belang van de Nederlandse samenleving niet dient;

verzoekt de regering de minister van Financiën op te roepen, de ANBI-status op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk