Kamerstuk 31700-VIII-80

Amendement van het lid Jasper van Dijk over reserveren van 100.000 euro voor stichting steunpunt studerende moeders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


20,0 %
80,0 %

VVD

SP

PVV

GL

PvdA

CU

SGP

Verdonk

CDA

D66

PvdD


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 80
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 9 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1 000).

II

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt €100 000 gereserveerd voor stichting steunpunt studerende moeders. Dit is bedoeld als opstartsubsidie om zelfvoorzienend te worden. De stichting heeft aangegeven dat dit in twee jaar mogelijk is. De dekking wordt gevonden in een halvering van het budget voor stimulering Nederlandse audiovisuele sector in Europese context.

Jasper van Dijk