Kamerstuk 31700-VIII-23

Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


54,5 %
40,6 %

CDA

VVD

VVD

SP

SP

PvdA

CDA

CDA

SP

PvdA

CU

PvdA

VVD

VVD

SP

SP

VVD

CDA

SP

SP

CDA

CDA

PvdA

VVD

CDA

SP

GL

PvdA

PVV

PvdA

PVV

D66

SP

PvdA

PvdA

CDA

PvdA

D66

GL

VVD

VVD

PVV

GL

CDA

CDA

CDA

VVD

VVD

CDA

SP

CU

PvdA

SP

SGP

VVD

CU

GL

VVD

PVV

CDA

PvdA

CDA

PvdA

SP

VVD

PVV

CDA

D66

CDA

PvdA

SGP

PvdA

GL

VVD

CU

CDA

PVV

PvdA

SP

CDA

Verdonk

SP

SP

PvdA

VVD

CU

PvdA

CDA

PvdA

VVD

CDA

PvdA

CDA

CDA

PvdA

SP

CDA

PvdA

SP

PvdD

CDA

CDA

PvdA

PvdA

PVV

SP

CDA

CDA

PvdA

SP

PvdA

PVV

VVD

PvdD

SP

GL

SP

GL

PVV

PvdA

VVD

CDA

CDA

VVD

CDA

CDA

SP

CDA

CDA

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

CU

SP

PvdA

PvdA

CDA

SP

PvdA

VVD

PvdA

CDA

CDA

CDA

PvdA

SP

VVD


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst een goede regeling is die kunst in en om openbare gebouwen stimuleert;

constaterende, dat de kunstwerken in de praktijk veelal komen te hangen op plekken die niet of slechts beperkt toegankelijk zijn voor de gewone burger;

constaterende, dat de regeling van toepassing is op iedere aan- en verbouw, mits voldaan aan een bepaalde drempel;

tevens constaterende, dat er nauwelijks democratische controle is op de uitwerking van deze regeling;

verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is:

– voor het einde van het jaar te komen met een kwalitatieve en financiële doorlichting van de 1%-regeling;

– te bepalen dat deze kunst voortaan alleen in de openbare ruimte om en in het gebouw mag worden geplaatst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Van Leeuwen