Kamerstuk 31700-A-25

Amendement van het lid De Krom om de N61 Hoek - Schoondijke aan te pakken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 15 december 2008
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-25.html
ID: 31700-A-25

14,7 %
85,3 %

PvdA

D66

SGP

PvdD

Verdonk

CU

SP

CDA

PVV

GL

VVD


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 25
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 15 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

De N61 Hoek – Schoondijke staat vanwege de grote verkeersonveiligheid al lang op de planning om aangepast te worden. De weg is bijna tien keer zo onveilig als een gemiddelde snelweg in Nederland. Het probleem wordt onder meer aangepakt door sommige weggedeeltes met 2x1 rijstrook te veranderen in een traject met 2x2 rijstroken. Het project heeft echter jaren vertraging opgelopen vanwege luchtkwaliteitonderzoeken. De regio geeft aan dat het oorspronkelijke budget, € 126 miljoen inclusief BLD-bijdrage van 22 miljoen, de kosten voor het project niet langer zal dekken. Een Rijksbijdrage is nodig om ervoor te zorgen dat deze weg eindelijk volledig aangepast kan worden.

Dekking wordt gevonden in amendement De Krom 31 700 XII nr. 47

De Krom