Kamerstuk 31700-A-23

Amendement van het lid De Krom om de spoedige voortgang van het project A4 Burgerveen-Leiden te verzekeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 9 december 2008
Indiener(s): Paul de Krom (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-23.html
ID: 31700-A-23

22,7 %
77,3 %

SGP

PVV

PvdA

PvdD

D66

Verdonk

CDA

VVD

CU

SP

GL


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 23
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 9 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Hoofdwatersystemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 7 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 7 000 (x € 1 000).

Toelichting

Wegens de vernietiging van een deel van het Tracébesluit A4 Burgerveen–Leiden en de daaruit volgende vertraging heeft de gemeente Leiderdorp te kampen met verminderde inkomsten m.b.t. grondexploitatie. Onverlet het feit dat de gemeente zich eerder zelf heeft vastgelegd op de bijdrage aan het project, leiden de hierboven genoemde omstandigheden in dit specifieke geval tot onvoorziene extra lasten voor de gemeente. Het lijkt daarom redelijk de gemeente – althans deels – tegemoet te komen in vermindering van de eerder afgesproken bijdrage, teneinde spoedige voortgang van het project te verzekeren.

De Krom