Kamerstuk 31700-A-16

Amendement van het lid Vendrik om tramplannen voor grote steden vlot te trekken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 2 december 2008
Indiener(s): Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-16.html
ID: 31700-A-16

22,7 %
77,3 %

SGP

CDA

VVD

PvdA

Verdonk

PvdD

GL

D66

SP

CU

PVV


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 2 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 75 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 75 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de vele goede plannen die er in middelgrote en grote steden zijn om de tram te laten terugkeren of het bestaande tramnet uit te breiden de steun in de rug te geven die nodig is om de plannen tot uitvoering te brengen. Met dit amendement kunnen tramplannen van steden als Maastricht, Zwolle en Nijmegen vlotgetrokken worden.

De dekking wordt gevonden in het vertragen of uitstellen van projecten in het kader van de Spoedwet Wegverbreding. Uitbreiding van wegcapaciteit leidt tot meer automobiliteit, waardoor het verkeer rond de steden verder vast komt te lopen; artikelonderdeel 12.03 (aanleg en planstudie na tracébesluit) wordt hiertoe verlaagd met € 75 miljoen.

Vendrik