Gepubliceerd: 1 oktober 2008
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ict recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31358-9.html
ID: 31358-9

31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 9
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 1 oktober 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel II, onderdeel B, punt 3, wordt in artikel 227a lid 2 (nieuw), onderdeel b, de zinsnede «; en» vervangen door een punt.