Gepubliceerd: 26 november 2008
Indiener(s): Mei Li Vos
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ict recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31358-14.html
ID: 31358-14
Origineel: 31358-13

31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 26 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef «Boek 6 wordt als volgt gewijzigd» wordt vervangen door: Artikel 234 van Boek 6 komt te luiden:

2. Punt één tot en met punt 4, aanhef, vervallen.

Toelichting

Dit gewijzigde amendement beoogt de huidige wettekst te handhaven van art. 6:227a lid 2. Hierdoor blijven aktes met betrekking tot overeenkomsten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken schriftelijk. Dit geldt ook voor de voorlopige koopakte bij de koop van een huis, waarin immers vergaande verplichtingen worden aangegaan.

Materieel heeft dit amendement dezelfde strekking en uitwerking als het amendement op stuk nummer 13. In het gewijzigde amendement komt nadrukkelijker naar voren welke onderdelen geschrapt worden, in plaats van welke onderdelen uiteindelijk gehandhaafd blijven.

Vos