Kamerstuk 30696-24

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Motie van het lid Anker

Dossier: Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Gepubliceerd: 4 september 2008
Indiener(s): Ed Anker (CU)
Onderwerpen: burgerlijk recht financiƫn organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30696-24.html
ID: 30696-24
Wijzigingen: 30696-28

30 696
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

nr. 24
MOTIE VAN HET LID ANKER

Voorgesteld 4 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het tot de gemeentelijke autonomie behoort om de grafkosten kostendekkend te maken;

constaterende, dat de verschillen in grafkosten tussen gemeenten aanzienlijk zijn;

van mening, dat onvoldoende transparant is welke kosten precies wel en niet kunnen worden toegerekend, terwijl daar een zekere mate van uniformiteit mogelijk zou moeten zijn;

verzoekt de regering in overleg met de VNG een format te ontwikkelen om te bepalen welke kosten kunnen worden toegerekend en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker