Kamerstuk 30511-8

Voorstel van wet Waalkens/Wolfsen wijz. Wetboek v Strafrecht i.v.m. o.a. verhoging maximale proeftijd dierenmishandeling; Brief inzake vervanging van de heer Eerdmans door de heer Waalkens

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Gepubliceerd: 4 december 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30511-8.html
ID: 30511-8

30 511
Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

nr. 8
BRIEF VAN HET LID WOLFSEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 1 december 2006

Hierbij deel ik u mede dat de heer Waalkens de verdediging van het initiatiefvoorstel overneemt van de heer Eerdmans, die de Kamer heeft verlaten, en ondergetekende.

Wolfsen