Kamerstuk 30429-21

Wijziging van de Kernenergiewet (wegnemen aantal knelpunten); Amendement van het lid Jansen

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiƫle zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 20 mei 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: bestuur energie natuur en milieu parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-21.html
ID: 30429-21

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 20 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

X

In artikel 76 wordt in het eerste lid voor «21» ingevoegd: 15f, vijfde en achtste lid, 16, eerste lid, 17a, eerste lid, 18a, derde lid,.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel de volksvertegenwoordiging in het parlement een stem te geven bij algemene maatregelen van bestuur betreffende de opwekking van kernenergie in Nederland. Vanwege sociaal maatschappelijke consequenties van deze beslissingen is instemming van de volksvertegenwoordiging van nationaal belang.

Jansen