Wetsvoorstel 36550-VII - 15 april 2024

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 17 mei 2024 te 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd