Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 februari 2024
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering