Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 januari 2024
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering