Wetsvoorstel 36394 - 10 juli 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 oktober 2023 te 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting