Wetsvoorstel 36394 - 10 juli 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 maart 2024
Status: Aangenomen
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting