Wetsvoorstel 36378 - 9 juni 2023
Indieners: Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - rondetafelgesprek
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
Koninklijke boodschap