Wetsvoorstel 36360-IX - 17 mei 2023
Indiener: Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 juli 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Ter informatie
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag