Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd