Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd