Wetsvoorstel 36250-V - 24 november 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd