Wetsvoorstel 36200-J - 20 september 2022
Indiener: Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanmelden voor plenaire behandeling
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)