Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)