Wetsvoorstel 36200-IIA - 20 september 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)