Kamerstuk 36200-IIA-5

Amendement van het lid Van Houwelingen over extra budget voor de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

Gepubliceerd: 10 oktober 2022
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-IIA-5.html
ID: 36200-IIA-5

5,3 %
94,7 %

CDA

PvdA

FVD

JA21

BIJ1

Groep Van Haga

DENK

SP

CU

BBB

SGP

VVD

Volt

D66

PVV

PvdD

GL

Omtzigt

Fractie Den Haan


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Ontvangen 10 oktober 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.959 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt een verhoging van het budget voor de Dienst Analyse en onderzoek van de Tweede Kamer door de gelden die worden weggehaald bij de Raad van State hier te plaatsen.

Van Houwelingen