Kamerstuk 36200-IIA-5

Amendement van het lid Van Houwelingen over extra budget voor de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

Gepubliceerd: 10 oktober 2022
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-IIA-5.html
ID: 36200-IIA-5

5,3 %
94,7 %

D66

Fractie Den Haan

SP

PVV

CDA

Gündogan

CU

PvdA

FVD

SGP

BIJ1

GL

Groep Van Haga

DENK

JA21

PvdD

BBB

VVD

Volt

Omtzigt


Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Ontvangen 10 oktober 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.959 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt een verhoging van het budget voor de Dienst Analyse en onderzoek van de Tweede Kamer door de gelden die worden weggehaald bij de Raad van State hier te plaatsen.

Van Houwelingen