Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)