Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2023
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)