Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 juni 2022 te 1400 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd