Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 6 december 2021 (1300 - 1600 uur)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering