Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Ter informatie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd