Wetsvoorstel 35928 - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2021
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport