Wetsvoorstel 35925-IIB - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)