Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengtermijn voor het verslag vaststellen op donderdag 30 september 2021 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)