Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-66)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)