Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 maart 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)