Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd