Wetsvoorstel 35830-J - 19 mei 2021
Indiener: Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag