Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd