Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd