Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

100,0 %
0,0 %


FVD

CDA

BIJ1

VVD

Volt

Groep Van Haga

PVV

JA21

PvdA

DENK

Fractie Den Haan

GL

SP

D66

BBB

CU

SGP

PvdD