Wetsvoorstel 35752 -
Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief Presidium
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd