Kamerstuk 35752-7

Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium

Dossier: Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Gepubliceerd: 21 juni 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35752-7.html
ID: 35752-7

9,3 %
90,7 %

PvdA

DENK

VVD

BIJ1

BBB

JA21

CU

Volt

Fractie Den Haan

SGP

GL

PvdD

PVV

SP

D66

FVD

CDA

Groep Van Haga


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment niet alle partijen zijn vertegenwoordigd in het presidium;

overwegende dat hierdoor niet alle partijen kunnen meebesluiten in het dagelijks bestuur van de Kamer;

verzoekt de Voorzitter, om te bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het presidium indien zij dit wensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle