Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie stemt niet in met het verzoek, wat betekent dat het wetsvoorstel niet als hamerstuk wordt aangemeld
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)