Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd