Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

100,0 %
0,0 %


BIJ1

VVD

Volt

SP

CU

D66

JA21

GL

PVV

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

DENK

PvdD

PvdA

CDA

SGP

FVD

BBB