Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd