Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Leveren inbreng
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen