Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

96,0 %
4,0 %


Fractie Den Haan

CU

SP

Groep Van Haga

PVV

PvdD

VVD

D66

SGP

DENK

GL

CDA

JA21

Volt

BIJ1

BBB

PvdA

FVD