Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)