Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Inbreng - feitelijke vragen
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)